Referat FF November 2018
Fredag 2. november var 23 Pingpongere samla til FF i klubblokale.

Oldedølene hadde kalla inn til leik og moro.

Vi prata litt mens vi venta på at Konsulen skulle dukke opp, før vi starta med kveldens første konkurranse.

Det var er finurleg pusslespel, der det måtte tenkast litt.

Vi tok sjølvsagt den enklaste oppgåva i boka, og det skulle vise seg at det var store varasjoner, på kor fort oppgåva vart løyst. Det varte frå utrulige 30sek.,til, ja over 10min.
Tydligvis fleire frå clubben som leiker seg litt på fritida. Poppe, 30 sek var imponerande. God andreplass til Ingar med 50 sek. 

Så hadde Arve laga ei god historie frå Oldedalen, der det var fletta inn en del spørsmål. Det vart delt i 4 grupper. Her vart det ganske jamt. 2 grupper 5p, og 2 grupper 7p.

Så hadde vi litt Skattejakt, men arr. hadde ikkje tenkt det skulle vere så vanskeleg å finne Skatten. Så det enda med at vi måtte finne ei alternativ oppgåve.

Det vart 4 på rad, som vi har litt erfaring med frå før. Og litt artig å oppdage at det fortsatt er nåken som ikkje har høyrt om Klomsing. Stein, Saks og Papir, derimot.... tja....

Etter at 4 på rad var ferdig satt vi igjen med 3 stk som fekk prøve et litt vanskelegare oppsett på pusslespelet.

I finalen var det Konsulen, JT Hagen og Ingar.

Ingar tok den på strak arm, før dei to andre forstod at vi var i gang. Og fekk det eine spelet i premie.

7.desember er det Juletrefest, v/ Endre Bø og Poppe.

Vi gleder oss.

Helsing Kjell Erik, Arve og Gudfaren.
(og ja, eg veit det vart litt seint, men verken Henning eller Taco har purra på. )

Stolt sponsor for SPPC:
 
Stryn Ping Pong Club
 * 27 betalande
 * 13 ikkje betalande
 * 1 æresmedlem
 * Er IKKJE medlem av Norges 
   Bordtennisforbund eller
   andre forbund
 
Gudfaren 


På årsmøtet i desember 201
vart Åge Rustøen valt til ny

toppsjæf i SPPC. 

Han avløyser Kåre Tonning
(Konsulen 2010 - 2015)
og Arve Aaning
(Formannjen 2004 - 2010).