Referat FF Februar 2019
Gledeleg at 21 stk. møtte til ffeb19 i tillegg til arrangør Arve Fjellkårstad og medhjelpar Even Inge Nesje.

Det heile starta fint og roleg med fagleg quiz innan bergverkfag som slett ikkje var so beinkleivt. Her var det fordel med fagleg kjennskap subsidiært spanande og fri oppvekst.
Etter at alle hadde fått turvande kjennskap til faget var det praktisk demonstrasjon som stod føre. Alle her fikk sjå og høyre kor mykje smell og spetakkel ca 1dl. svartkrutt stod for.

Politipatruljen sjekka at vi holdt tidsgluggen 2015-2030, det gjorde vi og patruljen fikk det bekrefta sjølv om dei var på Strand og vi på Stryn vinterski.

Det vart hausta skryt og heider derifrå.

Deretter var det tid for ein hardsett quiz der godt kjennskap til Nordsida var ein fordel, (Nordsida kan som kjent ikkje googlast) og fan te spørsmål. Svar kun avgjeve korrekt eller minimale avvik vart godkjent som gav sjølv dei mest garva quizzarane sveittebyger.

Men etter kvart viste laget til Gudfaren mest styrke og gikk av med sigeren.

Gudfaren, Breimningen, H.Breidablikk, IS Nygård, Elling havna dermed i finalerunden som bestod av simulatoren frå OKAB (OpplæringsKontoret for Anlegg og Bergfag)

Dette bestod i å lesse ein lastebil vhj av gravemaskin på kortast mulig tid.

Her viste Henning Breidablikk styrke og gikk sigrande ut, det svei jævligt for Breimningen, men ingen slo sonen til Arve Fjellkårstad. (han var heldigvis ikkje teljande)

Det må òg nemnast at simulatoren vart flittig brukt utover kvelden til intern konkurranse.

Takk for oss og lukke til vidare.

Vyrdsamt Arve F og Even N  

Oppmøte FF Feb 19

1.       Kjell Erik Høgalmen
2.       Vidar Fredlund
3.       Vidar Edelston
4.       Cato Rake
5.       Øyvind Hatledal
6.       Benny Hammer
7.       Robin Vonheim
8.       Gudfaren
9.       Henning Breidablikk
10.   Kristian Breimningen
11.   Michael Lindvik
12.   Ingar Nygård
13.   Kristian Hansen
14.   Svein ON Solum
15.   Roger Olsen
16.   Jan Tore Hagen
17.   Geir Tonning
18.   Elling Sølvberg
19.   Ingebrikt Kyrkjeeide
20.   Anders Maurset
21.   Thomas Steenslid

Arrangør FF Mars 2019: Breidablikk IL


Stolt sponsor for SPPC:
 
Stryn Ping Pong Club
 * 27 betalande
 * 13 ikkje betalande
 * 1 æresmedlem
 * Er IKKJE medlem av Norges 
   Bordtennisforbund eller
   andre forbund
 
Gudfaren 


På årsmøtet i desember 201
vart Åge Rustøen valt til ny

toppsjæf i SPPC. 

Han avløyser Kåre Tonning
(Konsulen 2010 - 2015)
og Arve Aaning
(Formannjen 2004 - 2010).