Om SPPC
SPPC vart stifta omlag april 2004 etter ynskje frå publikum.

SPPC har gått over i eit forum for trim og glede. Samt Herreclub kvar første fredag i månaden. Såleis First Friday. Eller FF om du vil.

SPPC står for aktiv bandy, aktiv symjing, aktivt uteliv. Aktivt det meste.

Vi arrangerer Noregs beste Oktoberfest i september kvart år. Og vi arrangerer Irsk Fest normalt siste helga før påske kvart år.

Cluben har pr i dag omlag 60 medlemmer og ser ikkje vekk frå at dette talet vil auke. 

Kontaktinformasjon
Generelle spørsmål SPPC sendast til IT-ass-ass Svein Solo Solum
Mail: svein@sico.no

Fakturainformasjon
Alle fakturaer sendast som PDF til faktura@sppc.no
Adresse: Stryn Ping Pong Club, Postboks 31, 6781 Stryn 
Org.nr.: 997 243 684

Stolt sponsor for SPPC:
 
Stryn Ping Pong Club
 * 27 betalande
 * 13 ikkje betalande
 * 1 æresmedlem
 * Er IKKJE medlem av Norges 
   Bordtennisforbund eller
   andre forbund
 
Gudfaren 


På årsmøtet i desember 201
vart Åge Rustøen valt til ny

toppsjæf i SPPC. 

Han avløyser Kåre Tonning
(Konsulen 2010 - 2015)
og Arve Aaning
(Formannjen 2004 - 2010).