Referat November 2020
Diverse spel.
Første bonuspoeng(og siste) vart utdelt idet arrangørane kom inn døra på R34.

Kjell Minstemann var første oppmøtte. Det medførte litt diskusjon med Asle og Vidar F som satt og kosa seg med si Første?? Pils.
10 mann møtte i god tid, mens 2/3 av brunspritgjengen kom slengande inn 20.02

Alle var oppfordra til å sende ei melding med navnet på en av dei som dei trudde kom til å komme i finalen. Her var det Jan B, Ståle, Ingar, Postmannjen, Kjell Minstemann, Jt Hagen og Tiago som fekk rett.

Første konkurranse var som forventa ei pil. Ettersom det var pilkastgjengen frå OsloFF-mars 16 – (minus) Jan B som arrangerte, og når vi skulle toppe arrangementet vart det no 2 piler.

Jan Egil hadde trena venstrehanda og tenkte at en dobbel 20 skulle holde. Det knuste Robin med en trippel 18.

Tittelforsvarer Rukas hadde meldt ankomst men dukka aldri opp då fruen sannsynligvis skulle på fest igjen.(Eller frykta han Jan B sin venstrearm?)

Arrangørane talde enheter for harde livet, og det gav ett poeng pr enhet. Her var 2 solide vinnarar med Kjellen og Michael med 17 og 12 enheter. Ikkje sikkert alle enhetane til Kjellen var like store men han fekk for innsatsen.

Vi fortsatte konkurransen med 3kuler på billjardbordet. Her var det om å gjere å få ned kulene på færrast mulig slag. Her var det Vidar og Postmannjen som vann med 5 slag.

Etterpå vart det på bakrommet og måle centimeter.
Her vann Tiago med sine 11 cm.

I semifinalen var det fullblodsbilljard uten melding. Jan T Hagen mot Robin og Jan B mot Kjell Minstemann.
Her vann JT Hagen og Jan B som då var klare til Finalen.

Her fekk Jan B beskjed om å kaste med venstrehanda, heilt til JT fann ut at det var den handa JanB hadde kasta med heile kvelden og spelt pengane frå sine gode kompiser. Etter litt diskusjom kasta Jan B med høgrehanda og fekk 14+42 mens JT stod med 5 + ei pil som ikkje ville stå.

Arrangementet vart avslutta 2230. Etter det sat kun den harde kjerne igjen til ca midnatt då arrangørane vart henta heim.

Siste bonuspoenga gjekk til Michael for største barrekning på 1780kr. Desse bonuspoenga må JT Hagen og Postmannjen ta med på FF-Desember, då alt var oppgjort når barrekninga vart betalt.

Superraske Benny og Gudfaren