Referat FF Februar 2024
Leik og moro på Skisenteret.
22 Ping Pongara fant veien til Stryn Vinterski for og hygge seg
Det var fyrt opp i gapahuken og pølsene vart både varme og gode.
Der var det mykje gode historier og det vart nytt det ein måtte ønske.
Sjølvaste Kim Rune Flo møtte opp med ei god historie, kl 20.03, når første konkurransen starta fekk han heimlengsel og reiste. 
Første konkurranse var kopp kasting, der viste det seg at kokkekunskapane spilte ei stor rolle . Nærmast kom Olav N. , Rukas, Ivan (ny) og sjefen sjølv Robin. 
Veiret var ikkje på vår side så vi trekte oss i hus, der vart det delt visdomsord og målt ku….. lengde
Fra brunsprit-gjengen vart det fortalt litt om turen og planane der.
Kåre snakka om revyen, og planer rundt den.
Og det vart presentert ein ny kar i klubben, Han heiter Ivan ????? Og er fra det store utland. Han svarte på dei obligatoriske spørsmåla med stor skepsis.
Då var det tid for og kjøre på med ein ny konkurranse, der det var spruting med vann flaske på dorull, til ein fikk den til og sletne. Denne vant Olav N rett foran snuten på Sjæf Robin. Det var mykje latter og glede mens folket venta på finalen, den skulle foregå ute. Her var det om og gjøre og tenne opp eit bål, og brenne av eit tau. Her vart det stort engasjemang blant publiken, både i form av heiing og handsprit, noko som nesten resulterte i disk…..
Vinnaren av FFF vart Sjæf Robin.

Team Breidablik.