Referat FF Oktober 2021
Lått og løje på R34.
En god gjeng samla, og vi fekk høyre litt frå Oktoberfestsjæf Kardinal Flo, og han oppfordra oss til å tenke litt ifm neste års Oktoberfest. 
Kva vil vi?
Kva kan vi få til? 
Større-mindre? 
Husk at vi må bli beire ellers blir vi tatt igjen. 
Kom med gode ideer og innspel til din gruppeleder eller til Kardinalen.
Tenk nytt, gjerne litt utav boksen, så ser vi etterkvart kva er gjennomførbart. 

Kegge vann.