Søk om midlar 2023!
Nå kan du søkje om midlar!
Vi i Stryn Ping Pong Club deler kvart år ut midlar til gode formål. Midlane kjem frå overskot frå Oktoberfesten, samt andre arrangement vi står bak.

Vi ynskjer å bidra med pengar til frivillige lag og organisasjoner i Stryn kommune. Alle frivillige lag og organisasjonar kan søkje om midlar til gode formål.

Send søknaden til post@sppc.no.

Søknaden MÅ innehalde følgjande:
- Namn på organisasjonen/laget
- Organisasjonsnummer
- Namn på kontaktperson
- Mobil og mail til kontaktperson
- Forklaring på kvifor vi skal støtte søknaden

Søknadsfrist: 1. mai 2023